simple website templates

İdaremizle abone sözleşmesi yapmadan su kullanmayınız.

Tespit edildiği anda, yönetmeliklerimiz gereği hakkınızda “Kaçak Su Kullanım Tutanağı” tanzim edilmektedir.

Bu işlem sonucu kullandığınız su, sabit kullanım cezası ile birlikte normal tarifenin üzerinden % 100 zamlı bir tarife ile faturalanmaktadır.

© Copyright 2019 Bilgi İşlem- Tel : 0242 310 12 00