free responsive web templates


SAYIN ABONEMİZ

03/04/2012 Tarih ve 28253 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Yönetmelik hükümleri gereği abonelik işlemleri için gerekli evraklar yeniden tanımlanmıştır.

İlgili yönetmelik gereği gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri yapılmaz, işlem veya sözleşmeleri yapılmış ise iptal edilir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlgili yönetmelik hükümleri gereği sehven yanlış adres beyanı yapılsa dahi İdaremizin uğrayacağı zarar başvuru sahibince karşılanacağı için lütfen adresinizi tapu veya kira kontratınızdan teyit edin bu belgeleri yanınızda bulundurmanız sizin menfaatinize olacaktır.

Asat Genel MüdürlüğüABONE SÖZLEŞME DEVRİ
(Başvuruda istenilen belgeler)

1-Abonelik Başvuru Dilekçesi
2-Kimlik ibrazı.
3-Tapu Sahibi, Yeni Kiracı yeni tasarruf eden olarak mülkiyet durumuna ilişkin yapılan beyan
4-DASK (Zorunlu Deprem sigortası) poliçe numarası beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.) 

© Copyright 2020 Bilgi İşlem- Tel : 0242 310 12 00